Świat Projektów

Projekty budowlane, pozwolenia na budowę
Usługi geodezyjne i geologiczne
Projekty gotowe- sprzedaż, adaptacja
Projekty wnętrz
Projekty instalacyjne i drogowe

Świat Projektów

Największy wybór projektów gotowych
Bezpłatne konsultacje i pomoc w wyborze projektu
Krótkie terminy realizacji
Atrakcyjne ceny
Analiza gruntów pod względem inwestycyjnym
Analiza gruntów pod względem inwestycyjnym

Przeprowadzamy analizy gruntów pod względem inwestycyjnym. Jeszcze przed zakupem działki możemy przygotować dla Państwa analizę gruntu pod kątem możliwości i sposobu zabudowy pod dany zakres inwestycyjny. Kupując działkę mają Państwo pełny obraz możliwości i ograniczeń budowlanych wynikających z planów miejscowych, stref ochronnych i innych czynników wpływających na możliwości zabudowy gruntu.

Pozwolenia na budowę i inne decyzje administracyjne
Pozwolenia na budowę i inne decyzje administracyjne

- Decyzje pozwolenia na budowę
- Zmiany decyzji pozwolenia na budowę
- Decyzje pozwolenia na rozbiórkę
- Ustalanie warunków zabudowy
- Zgłoszenia budowy – wykonania robót budowlanych
- Zgłoszenia zmiany użytkowania budynków
- Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Zaświadczenia o samodzielności lokali
- Wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (odrolnienia)
- Przeniesienie decyzji administracyjnych (cesje)

Projekty budowlane
Projekty budowlane

Wykonujemy projekty wszelkich obiektów budowlanych – domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, obiekty usługowe, obiekty użyteczności publicznej i inne obiekty.

Projekty gotowe- sprzedaż, adaptacja, zmiany
Projekty gotowe- sprzedaż, adaptacja, zmiany

Prowadzimy sprzedaż projektów typowych w cenach proponowanych przez biura autorskie. Oferujemy kilka tysięcy projektów domów jednorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych i usługowych.
Adaptujemy projekty typowe do działekinwestorów. Wraz z projektem zagospodarowania terenu projekt typowy jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.
Na życzenie klienta wprowadzamy zmiany w projektach typowych.

 

Projekty wnętrz
Projekty wnętrz

Projektujemy dla Państwa wnętrza budynków jednorodzinnych, usługowych i mieszkań lub poszczególnych pomieszczeń (projekt kuchni, łazienki, salonu itp.).

Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych – przyłącza
Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych – przyłącza

- Projekty instalacji elektrycznych i odgromowych
- Projekty instalacji centralnego ogrzewania
- Projekty instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji sanitarnej
- Projekty instalacji gazowych
- Projekty przyłączy elektrycznych, gazowych, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych
- Projekty zagospodarowania wód opadowych
- Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Usługi geodezyjne
Usługi geodezyjne

Nasi geodeci sporządzają dla Państwa mapy do celów projektowych, projekty podziałów działek i rozgraniczenia, tyczenie budynków, inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy, wyznaczenie granic działek oraz uzganiaja ewidencję gruntów ze stanem z ksiąg wieczystych.

Badania geologiczne gruntu
Badania geologiczne gruntu

- badanie gruntu pod domki jednorodzinne
- wiercenia rozpoznawcze
- projekty robót geologicznych i geotechnicznych
- dokumentacje geologiczno- inżynierskie
- dokumentacje, opinie i ekspertyzy geotechniczne
- badania środowiska gruntowo-wodnego
- obsługę geotechniczną inwestycji budowlanych

Inwentaryzacje architektoniczno budowlane
Inwentaryzacje architektoniczno budowlane

Przy procedurach związanych z rozbudową, nadbudową, rozbiórką obiektu budowlanego lub zmianą sposobu użytkowania potrzebna jest inwentaryzacja architektoniczno budowlana, czyli odtworzenie na dokumentacji architektoniczno budowlanej jego stanu istniejącego.
Inwentaryzacja architektoniczno budowlana również jest niezbędna przy podziałach prawnych budynków jak i wykupu lokali z zasobów gminnych.

Projekty drogowe
Projekty drogowe

Projektujemy wjazdy na teren posesji wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Przygotowujemy dokumentację techniczną placów manewrowych, parkingów oraz miejsc postojowych przy domach jednorodzinnych, osiedlach lub obiektach użyteczności publicznej.

Zanim rozpoczniesz budowę domu
06 maj 2013-Poradnik

Zanim przystąpimy do budowy domu musimy uzyskać w odpowiednim urzędzie pozwolenie na budowę. Aby go otrzymać należy zlecić projektantowi, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonanie projektu budowlanego. Jednym z jego elementów jest projekt architektoniczno  budowlany. Określa on przede wszystkim formę, funkcję i konstrukcję budynku, czyli to, na czym skupia się przede wszystkim uwaga inwestora. Kolejnym elementem jest projekt zagospodarowania terenu czyli rysunek wraz z opisem usytuowania budynku na działce. Ostatnim elementem projektu budowlanego są dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. Inwestor przeważnie nie bardzo się nimi interesuje, a mają one nieraz bardzo istotny wpływ na realizację inwestycji, a ich uzyskanie potrafi trwać dość długo. Są to m.in. warunki przyłączenia mediów, oświadczenie o dostępie do drogi oraz szereg innych, w zależności od położenia i rodzaju inwestycji np. decyzja wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, projekt zjazdu i szereg innych.

Zanim wybierzemy odpowiedni dla siebie projekt…
05 maj 2013-Poradnik

należy wykonać szereg czynności. Przede wszystkim należy sprawdzić czy zgodnie z prawem możemy wybudować budynek na interesującej nas działce, a jeśli tak, to jakie musi on spełniać parametry (wysokość, szerokość, maksymalną powierzchnię, kąt nachylenia dachu i szereg innych). W przeciwnym razie możemy stracić wiele godzin na próżno. Na stronie internetowej można sprawdzić, czy interesująca nas działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, to można zapoznać się z zapisami i rysunkiem planu. Jeśli nasza działka nie jest objęta planem, to należy uzyskać w odpowiednim urzędzie decyzję o warunkach zabudowy. Można złożyć wniosek samemu lub zlecić jego wykonanie projektantowi. Decyzja wydawana jest w ciągu kilku miesięcy.

Przed wyborem oraz zakupem projektu gotowego (katalogowego) warto skonsultować się z architektem. Projekt musi spełniać wiele wymogów, nie tylko miejscowego planu, ale również innych przepisów i uwarunkowań; często pojawiają się ograniczenia, które eliminują wiele projektów. Większość osób przystępujących do procesu inwestycyjnego może nie zdawać sobie z nich sprawy i narazić się przez to na straty finansowe. Konsultacje w naszym biurze są bezpłatne więc warto w nich skorzystać, nawet, jeśli budowa planowana jest w bliżej nie określonej przyszłości.

Co musi zrobić architekt, a co możemy zrobić sami?
04 maj 2013-Poradnik

W zależności od rodzaju inwestycji należy uzyskać szereg odpowiednich dokumentów. Inwestor może sam uzyskać warunki przyłączenia mediów oraz oświadczenie o dostępie do drogi publicznej. Aby je otrzymać należy udać się do miejskiego lub powiatowego wydziału geodezji po wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową. Następnie złożyć wnioski o warunki dostawy mediów u dysponentów sieci i wniosek o oświadczenie o dostępie do drogi publicznej u odpowiedniego zarządcy drogi, dołączając mapki z wydziału geodezji. Całą resztę wykonuje projektant. 

Mapa do celów projektowych
02 maj 2013-Poradnik

Projekt zagospodarowania terenu, wchodzący w skład projektu budowlanego, należy nanieść na mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500. Taka mapa musi być wykonana przez uprawnionego geodetę specjalnie dla działki, na której planowana jest inwestycja. Mapa z urzędu geodezji nie nadaje się do tego celu, ponieważ nie jest zaktualizowana i nie posiada odpowiedniej klauzuli.

Inwestor może zlecić geodecie wykonanie takiej mapy, jednak zalecamy powierzyć nam to zadanie, ponieważ często zdarzają się błędy na mapach przynoszonych przez inwestorów; m.in. źle wyznaczany jest zakres map, brakuje też istotnych informacji, co z kolei wpływa na wydłużenie procedury i generuje kolejne koszty. 

Adaptacja projektu gotowego
01 maj 2013-Poradnik

Projekt gotowy wybieramy najczęściej z katalogu lub strony internetowej. Jest to projekt architektoniczno- budowlany określającym funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne, a także materiałowe. Niektóre firmy dołączają również inne opracowania np. projekt szamba, zestawienie materiałów, projekt ogrzewania kominkowego, projekt wentylacji mechanicznej, kolornik elewacji, kosztorys lub pakiety informacyjno- promocyjne.
Projekt architektoniczno- budowlany tworzy z projektem zagospodarowania działki i odpowiednimi uzgodnieniami projekt budowlany. Sporządza go uprawniony projektant w celu uzyskania w odpowiednim urzędzie pozwolenia na budowę.

Projekt gotowy czy na zamówienie?
01 maj 2013-Poradnik

Obecnie na naszym ryku różne firmy oferują niezliczoną ilość projektów tzw. gotowych zwanych również typowymi, katalogowymi lub powtarzalnymi. Można z nich wybrać dom jednorodzinny, garaż, budynek gospodarczy, a nawet dom wielorodzinny, budynek usługowy i wiele innych. Najwięcej, bo kilkanaście tysięcy, jest projektów domów jednorodzinnych, w tym nadających się na „trudne” działki np. bardzo wąskie lub na spadku. Są budynki w stylu klasycznym lub nowoczesnym więc większość inwestorów potrafi znaleźć z nich coś dla siebie. Jeśli jednak inwestor ma bardzo sprecyzowane lub nietypowe żądania odnośnie projektu, albo funkcja obiektu wymaga opracowania projektu indywidualnego, wówczas najlepiej wykonać taki projekt na zamówienie.
Wybór projektu gotowego ma wiele zalet. Przede wszystkim widzimy efekt końcowy, dzięki załączonym wizualizacjom i rzutom pięter. Przeważnie projekty te wykonywane są bardzo szczegółowo, dzięki czemu nie trzeba wykonywać dodatkowo projektu wykonawczego. Ponadto cena takiego projektu jest niższa od projektu na zamówienie, przez co czas konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę znacznie się skraca. W projekcie gotowym można również wprowadzać różne zmiany, dostosowując go do własnych potrzeb.

Nasze polecenia
15 kwi 2013-Poradnik

Polecamy Państwu serdecznie naturalne produkty ze sklepu www.naturalworld.pl

Nasz przyjaciel pies
14 kwi 2013-Poradnik

Takiego milusińskiego kiedyś przygarnęliśmy :)

o nas

Miejsce, które będzie naszym domem powinno być jak rękawiczka; idealnie pasować do naszych potrzeb, być wygodne i piękne. Miejsce pracy, ogród, szkoła, sypialnia, kuchnia… Każdy budynek i wnętrze w którym przebywamy oddziałuje na nas swą formą, kolorystyką, ergonomią. W jednych miejscach czujemy się dobrze, a inne wywołują w nas negatywne emocje. My kształtujemy przestrzeń, a przestrzeń kształtuje nas. Stanowimy nierozłączną całość. Kreowanie Państwa przestrzeni jest dla nas wyzwaniem, zadaniem ważnym i odpowiedzialnym, Powierzając nam to zadanie będziemy się starać spełnić wszelkie oczekiwania tak, aby Państwa życie po zrealizowaniu inwestycji stało się łatwiejsze, piękniejsze i przyjemniejsze. Służymy naszym wieloletnim doświadczeniem, oferując pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 

 

Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna

- Witruwiusz

kontakt

Serdecznie zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30.

Zapewniamy szeroki wachlarz usług, miłą i fachową obsługę, przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji usług.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące planowanych inwestycji.

Istnieje możliwość spotkania w naszym biurze w późniejszych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wiadomość

Lokalizacja

  • Adres:
    ul. Balicka 40, 30-149 Kraków
  • Email:
    biuro@swiat-projektow.pl
  • Telefon:
    506-110-894; 730-043-823